Lidos – Virgínia e Coetzee
Clarice e Virgínia
Lidos – Maira Kalman e Ishiguro
Lido (série)
Lidos – Le Clèzio e Rilke
Lido (série)
Lido -  Borges e Dazai
Lidos – Tanizaki e Sakaguch